Naturalny preparat do oczyszczania zbiorników wodnych

Biopreparat o najwyższych na rynku parametrach skuteczności

Remediant to wysokoskoncentrowany preparat do bioutylizacji oraz bioremediacji zbiorników wodnych. Unikalna i całkowicie bezpieczna metoda rekultywacji małych i dużych zbiorników wodnych opiera się na ukierunkowanych procesach biodegradacji mikrobiologicznej, które w naturalny i szybki sposób poprawiają stan zdegradowanych różnymi czynnikami akwenów.

Mikrobiologiczna równowaga ekosystemów

Remediant służy do remediacji wód i utylizacji osadów dennych oczek wodnych, jezior i akwenów wodnych. Zastosowanie biopreparatu aktywuje proces biodegradacji osadów, uruchamia mechanizm biologicznego samooczyszczania się wody (bioutylizacji) oraz wymusza poprawę parametrów fizyko-chemicznych i higieniczno-sanitarnych wody (bioremediację). Preparat Biogen Remediant przywraca pożądaną równowagę mikrobiologiczną ekosystemów, redukując mikroflorę patogenną dla ludzi i fauny wodnej.

Gwarancja pełnego bezpieczeństwa dla życia biologicznego

Preparat Remediant firmy Bio-Gen jest całkowicie bezpieczny dla ludzi, fauny wodnej oraz środowiska. Ze względu na pełne bezpieczeństwo dla życia biologicznego akwenu nie ma konieczności wstrzymywania dotychczasowej eksploatacji (rybackiej, sportowej, turystycznej) zbiornika wodnego w trakcie stosowania preparatu.

 

Więcej informacji:

790 550 605

Dawkowanie

W skład preparatu wchodzą szczepy bakteryjne, pożywka startowa oraz nośnik bakterii.

Dawka: 10g/m2 lustra wody oczyszczanego zbiornika wodnego, czyli 1 kg na 100 m2 lustra wody.

Żeby obliczyć ilość potrzebną do oczyszczenia zbiornika wodnego należy znać jego powierzchnię i uwzględnić dawkę 10 g/m2 lustra wody.

Preparat ma postać białego proszku, który trzeba w miarę równomiernie rozsypać po powierzchni oczyszczanego zbiornika wodnego.

Preparat jest całkowicie naturalny, oparty o wyselekcjonowane szczepy bakterii, dodatkowo pozytywnie wpływa na organizmy żywe w zbiorniku wodnym (ryby).

Aplikację najlepiej jest wykonać wiosną i taką samą dawkę preparatu zastosować wczesną jesienią.

Zwiększenie przejrzystości wody

Ograniczenie wzrostu glonów i sinic

Redukcja osadów dennych

Poprawa odporności ryb (działanie probiotyczne)

Ograniczenie zakwitów wody

Eliminacja przykrego zapachu wody

Przywrócenie równowagi mikrobiologicznej zbiornika

Ograniczenie związków biogennych w wodzie
(związków azotu i fosforu)


Od 2015 roku preparat Remediant jest stosowany w obrębie zbiorników wodnych w Łazienkach Królewskich - ulubionym miejscu odpoczynku w Warszawie. O pięknie Łazienek Królewskich stanowią nie tylko historyczne obiekty architektoniczne, ale również zjawiskowe otoczenie naturalne, w tym trzy stawy, których rekultywację powierzono zespołowi Bio-Gen.


Jak przechowywać preparat Remediant?
Należy przechowywać preparat szczelnie zamknięty, nie narażając na skrajnie niskie i wysokie temperatury.

W jakich opakowaniach sprzedawany jest Remediant?
Remediant sprzedawany jest w opakowaniach 1kg, 5kg (opakowania plastikowe) i 25kg (worki).

Kiedy najlepiej zastosować preparat?
Preparat najlepiej stosować wiosną i jesienią, kiedy są najbardziej sprzyjające warunki dla mikroorganizmów tworzących preparat. Nie ma przeciwwskazań dla stosowania preparatu latem.

Jak działa preparat?
- Adaptacja mikroorganizmów do środowiska.
- Ograniczenie wzrostu i redukcja glonów w wodzie.
- Denitryfikacja azotu rozpuszczonego w wodzie i przekształcenie fosforu rozpuszczalnego w nierozpuszczalny.
- Działanie bakterii celuloitycznych lignolitycznych w osadach dennych.
- Działanie bakterii proteolitycznych, lipolitycznych.
- Działanie bakterii amonifikacyjnych nitryfikacyjnych.
- Działanie bakterii denitryfikacyjnych.

Na jakiej wielkości zbiornikach wodnych można stosować Remediant?
Preparat można stosować zarówno w małych oczkach wodnych, stawach hodowlanych, jeziorach, również dużych zbiornikach wodnych.

Czy cena jednorazowej aplikacji preparatu jest taka sama dla małych i dużych zbiorników wodnych?
Nie, Cena jest uzależniona od wielkości zbiornika. Im większy zbiornik, tym niższa cena. Przedziały cenowe to: 0-1 ha (0-100kg preparatu), 1-10 ha (100-1000kg prepatu), powyżej 10ha. W celu uzyskania indywidualnej wyceny zapraszamy do kontaktu.

Czy trzeba stosować środki ochrony aplikując Remediant?
Nie, Remediant jest w pełni bezpieczny dla ludzi i zwierząt.

Kontakt

Więcej informacji:

790 550 605

 

Formularz kontaktowy

 
 
 
 

 

Gdzie kupić?

Zapraszamy do zakupu preparatu w sklepie internetowym:

Jeżeli są Państwo zainteresowani zastosowaniem preparatu na zbiorniku o powierzchi większej niż 1 ha prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzyskania indywidualnej wyceny i dodatkowych informacji dotyczących zastosowania Remediantu.